Gravsten på Brabrand og Sønder Årslev kirkegårde

I sommeren 2011 og 2012 er alle gravsten på kirkegårdene på henholdsvis i Sønder Årslev og Brabrand
blevet affotograferede, og disse billeder er lagt på nettet, sammen med oplysningerne, som står
på stenene. Dog er oplysninger om dødsfald, der er yngre end 10 år ikke søgbare for at følge de
samme regler, som gælder for registrerede dødsfald hos Statens Arkiver.

For Brabrand Kirkegårds vedkommende er der billeder af 1904 gravsten, og der er oplysninger
om 2212 afdøde. Her kan søges på Brabrand Kirkegård

For Sønder Årslev Kirkegårds vedkommende er der billeder af 123 gravsten, og der er oplysninger
om 200 afdøde. Her kan søges på Sønder Årslev Kirkegård