Lidt om Arkivet

Ved kommunesammenlægningen i 1970 blev den da-værende Brabrand-Årslev Kommune en del af den nye Århus Kommune. Dermed forsvandt også et vigtigt bindeled i lokalområdet. I 1982 tog et par "gamle" spejdere initiativ til oprettelsen af Brabrand-Årslev Lokalhistoriske Arkiv; stedet hvor den folkelige del af vores fælles hukommelse kunne gemmes.

Brabrandhus, hvor arkivet boede fra 1982-91
Her i Brabrandhus startede arkivet
En håndfuld frivillige meldte sig og gik i gang med at indsamle papi-rer/billeder fra området. Arkivet fik i første omgang et lille lokale i forbindelse med Brabrand Bibliotek på Hovedgaden 54. Siden skiftede vi dog til et større og bedre lokale opad bibliotekets læsesal.

Gellerup Bibliotek
Gellerup Bibliotek. Her bor vi i dag


Arkivæsker
Arkivalier opbevaret i arkivæsker
Ved en kommunal sparerunde i 1991 blev bl.a. Brabrand Bibliotek lukket, og arkivet blev flyttet til Gellerup Bibliotek, Gudrunsvej 78. Her har vi siden da haft til huse.

Arbejdsgruppen bag arkivet ind-samler, registrerer og tilgængelig-gør materiale fra den tidligere Brabrand-Årslev Kommunes om-råde. Det drejer sig om bl.a. bil-leder, foreningspapirer, kort, erindringer, erhvervsmateriale og trykte ting som f.eks. bøger, aviser samt kopier af bl.a. kirkebøgerne.

De indkomne arkivalier registreres efter fælles SLA-principper i pro-grammet Arkibas og opstilles i ar-kivæsker, så de let kan findes igen.